Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo

 
Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo izvodi se na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara).

Nastavni plan sastoji se od obveznog i izbornog dijela programa i usklađen je s Europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS) po kojem se jednom godinom studija stječe 60 ECTS bodova.


Na stručnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo stječe se minimalno 180 ECTS bodova.

Kandidat koji završi stručni prijediplomski studij Građevinarstvo stječe uvjet za upis sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo nakon pohađanja i polaganja ispita razlikovne godine.
Također može nastaviti studirati na stručnim diplomskim studijima iz polja Građevinarstvo i drugih polja unutar područja tehničkih znanosti, prema uvjetima za upis koja određuju visoka učilišta koja provode te studije.

 

Završetkom stručnog prijediplomskog studija Građevinarstvo stječe se stručni naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva (bacc. ing. aedif.).


Prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka građevinarstva posjeduje znanja za sljedeće poslove i zadatke:

  • suradnički poslovi u razradi jednostavnih projekata, osobito grafičkih dijelova projekta, dijelova armaturnih planova i radioničkih nacrta, planova oplate i troškovnika
  • samostalno vođenje manje složenih gradilišta
  • vođenje manjih proizvodnih pogona
  • pomoćni poslovi kod vođenja složenih gradilišta
  • pomoćni poslovi kod izvođenja većih građevinskih zahvata
  • poslovi u planiranju gradilišta manje složenih objekata
  • vođenje manjih građevinskih investicija
  • održavanje građevinskih objekata i sustava.

Izvedbeni plan


Napomena:

Tablica prikazuje podatke za tekući i prethodni semestar. Detaljni izvedbeni plan koji sadrži detaljan opis svih predmeta (sadržaj, način izvođenja, način provjere znanja) možete preuzeti odabirom odgovarajućeg dokumenta s popisa u desnom stupcu.
 

Nositelj Predmet Kod Satnica ECTS
I. semestar
S. Pavasović Matematika GAB021 60+60 9,0
V. Kozulić Tehnička mehanika I GAD021 30+45 7,0
M. Vulević Pribudić Uporaba računala I GAB022 15+45 4,0
T. Duplančić-Leder Geodezija GAF021 30+30 5,0
D. Žižić Elementi zgrada I GAM021 30+30 5,0
II. semestar
L. Petričević Elementi zgrada II GAM022 30+30 5,0
N. Živaljić Građevinska fizika GAM023 15+15 2,0
M. Andrić / N. Lovričević Nacrtna geometrija GAC021 30+30 5,0
V. Kozulić Tehnička mehanika II GAD022 30+45 7,0
S. Juradin Građevinski materijali GAN021 30+30 6,0
V. Denić-Jukić Hidrologija GAI021 30+30 5,0
III. semestar
I. Balić, H. Smoljanović Projektiranje i proračun građevina pomoću računala GAO121 30+30 5,0
K. Rogulj Tehnologija građenja GAL121 30+30 5,0
N. Štambuk Cvitanović, P. Miščević Mehanika tla i temeljenje GAG021 30+30 5,0
D. Cvitanić, D. Breški Ceste GAF121 30+30 5,0
I. Andrić Vodoopskrba i kanalizacija GAJ121 30+30 5,0
M. Nikolić, I. Banović Betonske konstrukcije I GAE121 45+15 5,0
IV. semestar
N. Grgić, M. Nikolić Betonske konstrukcije II GAE122 30+45 6,0
H. Smoljanović, I. Balić Zidane konstrukcije GAO122 30+30 5,0
I. Boko Metalne konstrukcije GAP122 30+30 5,0
D. Bojanić Osnove vodogradnje GAH121 30+30 5,0
T. Vlahović, G. Vlastelica Inženjerska geologija i zemljani radovi GAG022 30+15 4,0
N. Torić Drvene konstrukcije GAP121 30+30 5,0
V. semestar
N. Ostojić-Škomrlj Organizacija građenja I GAL122 30+30 5,0
D. Matešan Mostovi GAE221 30+30 6,0
M. Galešić, V. Srzić Pomorske građevine GAK221 30+30 6,0
D. Jukić Zaštita voda GAJ122 30+30 5,0
I. Balić, H. Smoljanović Građevinska regulativa GAP021 30+00 3,0
N. Jajac Osnove poduzetništva GAL021 30+30 5,0
VI. semestar
N. Ostojić-Škomrlj Organizacija građenja II GAL123 30+30 5,0
N. Jajac Stručna praksa GAL221   5,0
  Izborni predmeti (min 15 ECTS)      
  Završni rad GAX221   5,0
Izborni predmeti
J. Zanchi Projektiranje zgrada GAM121 30+30 5,0
M. Galić, I. Banović Instalacije GAM122 30+15 4,0
D. Bojanić Tuneli i podzemne građevine GAH221 30+30 5,0
B. Trogrlić Izvođenje građevinskih radova GAP221 50+10 5,0
N. Jajac Osnove poslovne ekonomije GAL022 30+15 2,0
I. Škarica Engleski jezik GAA022 30+30 5,0
P. Miščević, G. Vlastelica Potporne građevine i građevne jame GAG029 30+30 5,0
G. Baloević, N. Grgić Konstrukcije od betona visokih i ultraviskoh performansi GAN023 30+30 5,0
G. Baloević, G. Vlastelica Laboratorijska i terenska ispitivanja geomaterijala GAN022 30+30 5,0

 

Dokumenti