Diplomski studio 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razviti sposobnost analize i valorizacije konteksta lokacije
  • Razviti sposobnost kreativne interpretacije projektnog zadatka
  • Razviti sposobnost sagledavanja različitih aspekata projektnog programa i uvjeta lokacije, te riješiti vrlo složenu arhitektonsko – urbanističku zadaću
  • Razviti sposobnost analize projektnog zadatka i njegove artikulacije u prostorni koncept.
  • Biti sposoban/a izraditi idejni projekt kompleksnog programa na zahtjevnoj lokaciji sukladno provedenim prethodnim analizama lokacije i programa, istraživanju referentnih situacija, te vlastitom konceptualnom diskursu.