Tipologija i forma u arhitekturi 3


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati tipološke osobitosti javnih objekata (školskih zgrada, zgrada za šport, zgrada za zdravstvo)
  • povezati  utjecaj pojedine lokacije na arhitektonski projekt određenog tipa javnih građevina (školske zgrade, zgrade za šport, zgrade za zdravstvo)
  • identificirati osnovne projektantske parametre za izradu arhitektonskog projekta javne građevine (školske zgrade, zgrade za šport, zgrade za zdravstvo)
  • raščlaniti elemente prostorne organizacije i funkcionalne sklopove pojedinog tipa javnih građevina (školske zgrade, zgrade za šport, zgrade za zdravstvo)