Arhitektonska prezentacija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • identificirati osnovne konceptualne vodilje projekta i nacrtati prikaze koji ga jasno prezentiraju
  • razlikovati načine i vrste grafičkih 2D prikaza za svaku etapu izrade arhitektonskog projekta
  • kombinirati različite načine prezentacije arhitektonskog projekta u svim etapama rada u svrhu najinformativnije prezentacije projekta
  • preispitati utjecaj pojedine vrste prikaza (2D prikaza, 3D modela, multimedijalnih prikaza) projekta na razumijevanje istog od strane različitih potencijalnih korisnika i simuliranih investitora
  • dizajnirati, nacrtati i prezentirati kompletan grafički materijal određenog arhitektonskog projekta oblikovan u tiskanu knjižicu, maketu i multimedijalnu prezentaciju