Radionica arhitektonskog projektiranja 1


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati pojedinu lokaciju za gradnju obiteljske kuće
  • procijeniti utjecaj atmosferskih i klimatskih elemenata na smještaj i orijentaciju kuće na parceli
  • integrirati poznavanje antropometrijskih mjera, uporabnih površina/prostora i osobitosti funkcionalnih sklopova kuće u arhitektonski projekt ob. kuće
  • odabrati odgovarajući tipa konstrukcije i materijala za izgradnju određene obiteljske kuće na određenoj lokaciji
  • isprojektirati arhitektonsko rješenje obiteljske kuće na zadanoj lokaciji
  • obraniti rad pred gostujućim kritičarima i nastavnicima