Diplomski studio 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razviti sposobnost sagledavanja različitih aspekata projektnog programa i uvjeta lokacije te riješiti vrlo složenu arhitektonsku, odnosno arhitektonsko – urbanističku zadaću.
  • Razviti sposobnost baratanja tipološki i morfološki različitim tipovima izgradnje s ciljem formiranja i definiranja  arhitektonski kvalitetnih prostora.
  • Razviti sposobnost samostalnog kreiranja različitih i specifičnih novih alata kojima se može pristupiti prostornim problemima urbanistički i prostorno-planerski složenog zadatka.
  • Biti sposoban/a izraditi idejni projekt kompleksnog programa na zahtjevnoj lokaciji sukladno provedenim prethodnim analizama lokacije i programa, istraživanju referentnih situacija, te vlastitom konceptualnom diskursu.