Interijer


Predavanja: prof. art. Neno Kezić

Vježbe: Domagoj Bolanča, Vanda Trifunović
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • analizirati prostorne kvalitete i mogućnosti postojećeg prostora u koji se intervenira
  • valorizirati povijesne slojeve i kvalitete postojećeg prostora
  • koordinirati dizajn proces od faze inicijalne koncepcije do faze evaluacije izvedenog interijera
  • osmisliti arhitektonski program koji se implementira u zadani postojeći prostor
  • integrirati sva do sada stečena znanja na prediplomskom studiju u proces projektiranja interijera u zadanom postojećem prostoru
  • osmisliti projekt interijera u zadanom postojećem prostoru
  • isprojektirati interijer na način da se projekt sadrži sve elemente funkcionalne organizacije, specifikacije materijala površina i elemenata interijera, prirodne i umjetne rasvjete, polikromije, te namještaja s posebnim osvrtom na rješavanje detalja.