Stručna praksa


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Sposobnost samostalnog rada na izradi realnih projekata na nivou idejnog, glavnog i izvedbenog arhitektonskog projekta.
  • Poznavanje legislative vezane za projektiranje i građenje.
  • Poznavanje tehničkih normi i propisa vezanih za projektiranje.
  • Sposobnost izrade urbanističkog projekta odnosno neke razine prostorno planske dokumentacije (DPU, UPU,…).
  • Sposobnost povezivanja i primjene na studiju stečenih znanja i vještina u praksi.
  • Sposobnost rada u timu, koordinacije i vođenja projekta ili njegovog segmenta.