Osnove arhitektonskog projektiranja 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • istražiti i analizirati međusobne odnose zadanih elemenata kroz aspekte programa, korisnika, lokacije te kulturno-društvenog konteksta
  • sintetizirati faktore koji utječu na razvoj arhitektonskog koncepta
  • izraditi dijagramske prikaze kao osnovne elemente komunikacije koncepta
  • osmisliti arhitektonsko rješenje koje postavljenu koncepciju slijedi kroz orga-nizaciju sadržaja i prostorne karakteristike
  • usporediti različite načine organizacije arhitektonskog sklopa
  • ispitati veličine i odnose u arhitekturi: funkciju, kretanje, odnos vanjskog i unutarnjeg prostora
  • predvidjeti osnovnu ulogu konstrukcije i materijala unutar rješenja
  • primjenjivati različite prezentacijske metode u prezentaciji projekta
  • u rješavanju prostornih problema koristiti stečena teoretska znanja služeći se referentnim arhitektonskim primjerima