Tipologija i forma u arhitekturi 4


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • analizirati i kategorizirati tipološke osobnosti javnih objekata ne-stambene namjene (muzeji, knjižnice, kina, koncertne dvorane, poslovne, uredske i indusrijske zgrade)
  • povezati utjecaj pojedine lokacije na arhitektonski projekt određenog tipa javnih građevina
  • identificirati osnovne projektantske parametre za izradu arhitektonskog projekta javne građevine
  • raščlaniti elemente prostorne organizacije i funkcionalne sklopove pojedinog tipa javnih građevina
  • integrirati elemente arhitektonske kompozicije u projekte javnih građevina