Osnove nosivih konstrukcija I


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • klasificirati vrste nosivih konstrukcija;
  • ispitati kinematičku stabilnost konstruktivnih sustava;
  • analizirati i proračunati reakcije i sile veza na statički određenim konstruktivnim sustavima u ravnini;
  • proračunati sile u štapovima statički određenih rešetkastih konstrukcija u ravnini;
  • proračunati unutrašnje sile i napraviti dijagrame unutrašnjih sila u statički određenim jednostavnim grednim nosačima u ravnini;
  • proračunati unutrašnje sile i napraviti dijagrame unutrašnjih sila u statički određenim složenim grednim nosačima u ravnini.
     

Nastavni materijali

Osnove nosivih konstrukcija - predavanja (PDF dokument)