Nelinearna građevna statika


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Provesti materijalno i geometrijski nelinearni proračun armirano-betonskih, zidanih, metalnih i drvenih konstrukcija okvira i ocijeniti ponašanje istih;
  • Vrjednovati nosivost i deformabilnost armirano-betonskih, metalnih i drvenih konstrukcija na temelju postupka postupnog naguravanja (push over analiza);
  • Vrjednovati ponašanje građevinskih konstrukcija na temelju nelinearnog držanja oslonaca i temeljne podloge;
  • Kreirati i vrjednovati, temeljem geometrijski nelinearnog proračuna, ponašanje gipkih konstrukcija od užadi i platana;
  • Kreirati i vrjednovati, temeljem nelinearnog proračuna, ponašanje a-b ploča i ljusaka.