Osnove simulacijskog inženjerstva


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Analizirati i ocijeniti 'state of the art' tehnike inženjerskih simulacija uključujući čvrsta tijela i tekućine;
  • Analizirati i ocijeniti inženjerske sustave i diskontinuirane materijale;
  • Razviti i koristiti inženjerski softver.