Mehanika I


Predavanja: prof. dr. sc. Željana Nikolić

Vježbe: izv. prof. dr. sc. Nikolina Živaljić, izv. prof. dr. sc. Ivan Balić, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Smoljanović
 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Nastavni materijali

Mehanika I - predavanja (PDF dokument)


Očekivani ishodi učenja

  • Nakon položenog predmeta student-ica će biti sposoban-na:
  • Ispitati statičku određenost i geometrijsku nepromjenjivost konstruktivnih sustava u ravnini i prostoru
  • Analizirati i proračunati reakcije i sile veza na konstruktivnim sustavima u ravnini i prostoru
  • Analizirati i rješavati zadaće trenja klizanja
  • Proračunati sile u štapovima statički određenih rešetkastih konstrukcija u ravnini i prostoru
  • Proračunati unutrašnje sile i napraviti dijagrame raspodjele unutrašnjih sila u statički određenim grednim konstrukcijama u ravnini i prostoru
  • Analizirati ravnotežu lančanice i lančanog poligona te proračunati unutrašnje sile
  • Primijeniti načelo virtualnog rada i potencijalne energije u analizi i proračunu jednostavnih linijskih konstukcija.