Građevinska fizika


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati i proračunati sastav konstruktivnih elemenata zgrade uvažavajući potrebu za toplinskom zaštitom, zaštitom od difuzije vodene pare,osiguravanjem toplinske stabilnosti i zaštitom od buke
  • Razlikovati toplinsko-izolacijske materijale obzirom na njihove toplinske karakteristike i mjesta ugradnje
  • Identificirati uzroke i posljedice toplinskih mostova u zgradi
  • Koristiti se elaboratima toplinske zaštite i zaštite od buke u fazi projektiranja i građenja.