Katedra za prometnice


Članovi katedre:


Vanjska suradnja:

  • Mr. sc. Boris Viđak, predavač 

 

Studij Predmet Semestar Satnica ECTS
Preddiplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Ceste
Željeznice
V.
 

VI.
30+30
30+15
5,0
4,0
Diplomski sveučilišni
studij Građevinarstvo
Željeznice
Gornji ustroj prometnica
Prometna tehnika
Cestovna čvorišta
Gradske prometne površine
I.


III.
III.

II.
II.

 
30+15
30+30
30+30
30+30
30+30
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Poslijediplomski doktorski studij Građevinarstvo Teorija prometnog toka
Prometnice - odabrana poglavlja
Transportno planiranje
6,0
6,0
6,0
Preddiplomski sveučilišni
studij Arhitektura i urbanizam
Gradske prometne površine i objekti   VI. 30+0 2,0
Preddiplomski sveučilišni studij Geodezija i geoinformatika Ceste III.   30+30 5,0
Preddiplomski stručni
studij Građevinarstvo
Ceste
Željeznice
III.
 

VI.
30+30
30+30
5,0
5,0