Gornji ustroj prometnica


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • projektirati asfaltnu kolničku konstrukciju;
  • projektirati betonsku kolničku konstrukciju;
  • dimenzionirati pojačanje kolničke konstrukcije;
  • voditi i/ili kontrolirati izvedbu svih slojeva asfaltne kolničke konstrukcije;
  • prepoznati vrstu oštećenja kolnika i odrediti način sanacije
  • planirati sustavno održavanja kolnika.