Prometnice - odabrana poglavlja


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Prezentirati osnove teorije kretanja vozila i sila koje djeluju na vozilo
  • Utvrditi optimalne elemente trase s obzirom na kategoriju prometnice, uvjete terena, bočni udar, preglednost i dr.
  • Odabrati i projektirati optimalan tip raskrižja sa svim pripadajućim elementima
  • Opravdati izbor modela i postupka prometne analize
  • Utvrditi propusnu moć elemenata cestovne mreže primjenom različitih modela
  • Odabrati model gospodarenja cestama.