Transportno planiranje


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Odabrati parametre prometnog modela potrebne za analize
  • Vrjednovati i razvijati modele stvaranja putovanja
  • Vrjednovati i razvijati modele razdiobe putovanja
  • Vrjednovati i razvijati modele dodjeljivanja putovanja