Željeznice


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Provesti proračun vuče vlakova
  • Projektirati horizontalnu i vertikalnu geometriju željezničke pruge
  • Analizirati i interpretirati rezultate trasiranja pruge
  • Koristiti odrednice pri projektiranju rekonstrukcije pruge
  • Primijeniti principe projektiranja drugog kolosijeka.