Specijalizirana laboratorijska jedinica - Laboratorij za numerička modeliranja


OPIS

Laboratorij za numerička modeliranja provodi numerička istraživanja u području teorijske i računalne mehanike te mehanike konstrukcija i materijala kao osnovu za rješavanje različitih inženjerskih problema, razvoj novih numeričkih modela, izvođenje realnih 3D simulacija, izradu novog softvera, podršku projektiranju i istraživanju novih proizvoda i procesa. Djelatnosti laboratorija obuhvaćaju provedbu znanstveno-istraživačkog rada, nastavnih djelatnosti te stručnog rada u suradnji s gospodarstvom, a osobito analizu građevinskih konstrukcija izloženih ekstremnim opterećenjima (vjetar, potres, požar, eksplozije) i klimatskim promjenama (visoke temperature, podizanje razine mora), povijesnih građevina u svrhu očuvanja kulturne baštine, građevinskih konstrukcija u tlu i u vodi, mehanike stijena i mehanike tla s naglaskom na analizu stijenskih odrona, klizišta, zbijenih i nesaturiranih materijala.
 


POPIS USLUGA

 • Konzultacije s naručiteljem za pripremu istraživanja

 • Razvoj numeričkog modela za simulaciju ponašanja konstukcija / materijala / građevina

 • Izrada numeričkih studija ponašanja konstrukcija / materijala / građevina računalnim programima razvijenima u Laboratoriju

 • Izrada numeričkih studija ponašanja konstrukcija / materijala / građevina komercijalnim računalnim programima

 • Terenska istraživanja za definiranje ulaznih podataka potrebnih za provedbu numeričkog istraživanja

 • Interpretacija rezultata istraživanja u suradnji s naručiteljem

 • Izrada elaborata s rezultatima provedenih istraživanja


REFERENCE

Znanstveni i razvojni projekti

 • Numeričko modeliranje u građevinarstvu, Institucionalni ZIU projekt, 2023-2026.

 • Metodologija za procjenu parametara u problemima propagacije pukotina nastalih pod utjecajem ekstremnih mehaničkih opterećenja (FracID), HRZZ-UIP-2020-02-6693, Hrvatska zaklada za znanost, 2022-2026.

 • STRategies for assessing climate change and natural hazards' impact on urban ecosystems, increasing resilience to ENvironmental hazards, and promoting territorial GrowTH (STRENGTH), ITHR0200318, EU Interreg Italy-Croatia Programme, 2024-2026.

 • Open Network on DEM Simulations (ON-DEM), COST akcija CA22132, EU Horizon 2020 Framework Programme, 2023-2027.

 • Intelligent Methods for Structures, Elements and Materials (IM4StEM), Erasmus + EU Program Suradnička partnerstva, 2023-2026.

 • Preventing, Managing and Overcoming Natural-Hazards Risks to mitiGATE economic and social impact (PMO-GATE), EU Interreg Italy-Croatia Programme, 2019-2022.

 • Razvoj numeričkih modela armirano-betonskih i kamenih zidanih konstrukcija izloženih potresnom opterećenju zasnovanih na diskretnim pukotinama (SeismoNuMod), HRZZ-IP-2014-09-2319, Hrvatska zaklada za znanost, 2015-2019.

 • Multifizikalno modeliranje podzemnih i površinskih voda, HRZZ-IP-2020-02-2298 Hrvatska zaklada za znanost, 2020-2025.

 • Eksperimentalna i numerička istraživanja mehanizama u nesaturiranim geomaterijalima, UIP-2017-05-3429, Hrvatska zaklada za znanost, 2018-2023.

 • Modeliranje toka podzemnih voda u krškim vodonosnicima, HRZZ-UIP-2013-11-8103, Hrvatska zaklada za znanost,  2014-2017.

 • Nelinearna dinamička analiza trodimenzionalnih armirano-betonskih konstrukcija, Projekt br. 083-0831541-1532, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, 2007-2013.

 • Modeliranje granične nosivosti i stabilnosti konstrukcija pri velikim pomacima, Projekt br. 083-0831541-1545, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 2007-2013.

 • Nelinearna stabilnost i nosivost linijskih i plošnih konstrukcija, Projekt br. 0083051, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 2002-2005.

 • Numerička i eksperimentalna modeliranja inženjerskih sustava, Projekt br. 0083061, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 2002-2005.

 • Numeričko modeliranje inženjerskih konstrukcija, Projekt br. 083133, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 1996-2001.

 • Potpuno armirane lakobetonske konstrukcija, Projekt br. 083130 Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 1996-2001.

 • Nelinearno numeričko modeliranje građevinskih konstrukcija, Projekt br. 2-11-054 Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 1991-1995.


NASTAVNA DJELATNOST

 • Održavanje nastave u obliku laboratorijskih vježbi i seminara na kolegijima preddiplomskog i diplomskog studija građevinarstva i stručnog studija građevinarstva

 • Rad u laboratoriju u okviru završnih i diplomskih radova

 • Istraživački radovi na doktorskom studiju


DJELATNICI LABORATORIJA
 

  Djelatnik   Opis
  Željana Nikolić   voditeljica
  Vedrana Kozulić   suvoditeljica
  Maja Andrić   član
  Ivan Balić   član
  Senka Banić   član
  Nives-Brajčić Kurbaša   član
  Mirela Galić   član
  Blaž Gotovac – prof. emeritus   član
  Gabrijela Grozdanić   član
  Slavica Ivelić Bradanović   član
  Matea Jelić   član
  Neda Lovričević   član
  Pavao Marović  – prof. emeritus   član
  Ante Mihanović – prof. emeritus   član
  Ante Munjiza   član
  Mijo Nikolić   član
  Nives Ostojić Škomrlj   član
  Nikolina Ratković Rubić   član
  Jelena Sedlar   član
  Hrvoje Smoljanović   član
  Matej Šodan   član
  Dominka Tadić   član
  Milena Vulević Pribudić   član
  Nikolina Živaljić   član

 

REPREZENTATIVNI PRIMJERI NUMERIČKIH SIMULACIJA PROVEDENIH U LABORATORIJU

 • Modeliranje procesa u materijalima

 • Mapiranje geometrije dobivene tomografijom na 3D diskretni model

 • Razvoj pukotina u diskretnom 3D modelu

 • Modeliranje izogeometrijskom analizom funkcijama višeg reda

       

 • Modeliranje ponašanja armirano-betonskih konstrukcija metodom konačno-diskretnih elemenata

 

 • Modeliranje krovne plohe crkve sv. Liberana, Split

 

 • Numeričko i eksperimentalno modeliranje ponašanja povijesnih kamenih konstrukcija izloženih potresnom opterećenju (Protiron, Dioklecijanova palača, Split)

     

 • Numeričko modeliranje ponašanja povijesnih kamenih konstrukcija izloženih potresnom opterećenju

 • Ocjena potresne otpornosti povijesnih kamenih zgrada metodom postupnog guranja

     

 • Nesaturirano tečenje u poroznim materijalnima, diskretni model

 • Ocjena potresne ranjivosti i potresnog rizika na razini naselja