Obavijesti za studente s invaliditetom


Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu osigurava kvalitetan pristup visokom obrazovanju i znanosti te realizaciju akademskih aktivnosti svim studentima s invaliditetom. Za potrebe pružanja pomoći studentima s invaliditetom te zadovoljavanja obrazovnih i socijalno-psiholoških potreba studenata s invaliditetom na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu je imenovan Povjerenik za studente s invaliditetom.

Sva pitanja u vezi studenata s invaliditetom uređuju se Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Fakulteta te Pravilnikom  o studiranju studenata s invaliditetom Sveučilišta u Splitu.

Studenti s invaliditetom i kroničnim bolestima imaju pravo na potporu i podršku, kako bi kvalitetno, motivirano i uspješno došli do kraja svog akademskog obrazovanja. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu osigurava prostornu pristupačnost, dostupnost prilagođenih informacija i prilagodbu nastavnih materijala i načina polaganja ispita. Pri Sveučilištu u Splitu je osnovan Ured za studente s invaliditetom s ciljem pružanja pomoći i podrške studentima s invaliditetom, njihovim profesorima i ostalom akademskom i neakademskom osoblju. Za pružanje pomoći i podrške svim studentima pri Sveučilištu u Splitu je osnovan Centar za savjetovanje koji svoju djelatnost obavlja kroz edukacije, radionice, te psihologijsko savjetovanje.

Dragi studentu / draga studentice, ako zbog svoje bolesti ili oštećenja imaš poteškoće pri izvršavanju akademskih obaveza, imaš pravo na potporu i podršku tijekom svoga akademskog obrazovanja. Javi se povjerenici za studente s invaliditetom Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu i Fakultet će ti pružiti individualiziranu podršku sukladno tvojim potrebama.

Povjerenica za studente s invaliditetom Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu je doc. dr. sc. Marina Nikolić (marina.sunara@gradst.hr).


Korisne poveznice