Studiji građevinarstva

 


Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara).

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva.

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.


Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje dvije akademske godine (četiri semestra).

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo stječe se akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva.

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo izvodi se u četiri smjera:

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.


Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij Građevinarstvo

Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij Građevinarstvo  izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

Završetkom poslijediplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo stječe se akademski naziv doktor/doktorica tehničkih znanosti.

Odluku o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo donosi Fakultetsko vijeće Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, sukladno potrebama i interesu, a u pravilu najmanje jednom u dvije godine.

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.


Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara).

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva.

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.