Studiji građevinarstva


Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo

Sveučilišni prijediplomski studij Građevinarstvo izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara).

Završetkom sveučilišnog prijediplomskog studija Građevinarstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva.

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.


Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje dvije akademske godine (četiri semestra).

Završetkom sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo stječe se akademski naziv sveučilišni/a magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva.

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo izvodi se u četiri smjera:

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.


Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij Građevinarstvo

Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij Građevinarstvo  izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu.

Završetkom sveučilišnog poslijediplomskog studija Građevinarstvo stječe se akademski naziv doktor/doktorica tehničkih znanosti.

Odluku o raspisivanju natječaja za upis na sveučilišni poslijediplomski studij Građevinarstvo donosi Fakultetsko vijeće Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, sukladno potrebama i interesu, a u pravilu najmanje jednom u dvije godine.

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.


Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo

Stručni prijediplomski studij Građevinarstvo izvodi se u cijelosti na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i traje tri akademske godine (šest semestara).

Završetkom stručnog prijediplomskog studija Građevinarstvo stječe se stručni naziv stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva.

Detalje o studiju možete doznati na ovoj poveznici.