Povijest arhitekture i umjetnosti 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • kritički prosuđivati razvoj povijesti arhitekture i umjetnosti od ranosrednjovjekovnog  do kraja gotičkog razdoblja,
  • preispitati osobitosti pojedinih djela i umjetničkih pravaca,
  • usporediti stilske osobitosti pojedinog razdoblja na različitim europskim prostorima,
  • procijeniti doprinos i utjecaj pojedinih arhitektonskih i  umjetničkih djela na razvoj arhitekture i umjetnosti,
  • povezati društvene okolnosti s uzrocima nastanka stilskih promjena i umjetničkih pravaca u navedenom razdoblju.
  • utvrditi ulogu društvenih, političkih, ekonomskih i estetskih utjecaja na arhitekturu i likovnu umjetnost u navedenom razdoblju, ali i općenito.