Povijest urbane forme


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

Nakon odslušanog predmeta od studenta se očekuje da bude sposoban razumjeti složenu formu grada poznavajući povijesni diskurs kao inflektivno sredstvo za dalji održivi razvoj grada.