Upravljanje izgrađenim okolišem


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • kritički razmatrati, komentirati i primjenjivati osnovne managerske funkcije u upravljanju izgrađenim okolišem,
  • razumjeti i upravljati procesima planiranja i realizacije građevinskih projekata (funkcijama voditelja projekta građenja),
  • kritički razmatrati, komentirati i primjenjivati metode i tehnike planiranja i podrške odlučivanju u upravljanju izgrađenim okolišem,
  • razumjeti i upravljati procesima upravljanja nekretninama,
  • razumjeti i upravljati procesima urbanog razvoja (stvaranja i unaprjeđivanja postojećeg izgrađenog okoliša) koji se odnose infrastrukturne sustave.