Stručna praksa II


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • u radnom okruženju odgovorno izvršavati manje zahtjevne poslove (organizacija dokumentacije, telefonsko i pismeno poslovno komuniciranje te manje opsežne poslove unutar strukovne djelatnosti).
  • planirati ispunjavanje preuzetih zadataka i učinkovito koristiti radno vrijeme
  • primijeniti teorijska znanja stečena tijekom studija u praktičnim situacijama, vrednovati informacije te provesti analizu raspoloživim i poznatim metodama i alatima
  • pratiti provedbu mjera zaštite na radu.