Osnove prava u graditeljstvu


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • primijeniti, komentirati i kritički tumačiti važeće propise (nacionalne i EU) iz područja gradnje te sudjelovati u procesu njihova usvajanja,
  • provoditi ishođenja i uporabu dokumenata u procesu gradnje i prostornog uređenja,
  • tumačiti pojedine stavke važećeg zakona kojima se regulira gradnja, prostorno uređenje te povezanih podzakonskih akata
  • razumjeti i kritički komentirati legislativu koja je povezana s graditeljskom djelatnošću