Urbanizam 2


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razviti sposobnost da na razini detaljnog plana uređenja izradi urbanistički projekt stambenog naselja male gustoće,
  • Razviti sposobnost analitičkog sagledavanja i integriranja bitnih elemenata prostornog i društvenog konteksta grada ili naselja koje obrađuje u urbanistički projekt.
  • Razviti sposobnost interdisciplinarne obrade urbanističkog projekta višestambenog naselja ili projekta urbanističke rekonstrukcije dijela grada.
  • Razviti sposobnost baratanja tipološki i morfološki različitim tipovima izgradnje s ciljem formiranja i definiranja  urbanistički kvalitetnih prostora.