Nacrtna geometrija

 

Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Definirati, klasificirati i konstruirati krivulje 2. stupnja (konike) koristeći i vezana preslikavanja.
  • Koristiti važeće zakonitosti pri paralelnom projiciranju elemenata 3-D prostora na 2-D medij.
  • Vizualizirati u 3-D prostoru objekte predočene paralelnim projekcijama na 2-D mediju neovisno o korištenim alatima.
  • Mongeovom metodom projiciranja konstruirati 0, 1, 2, 3-D objekte u općim i posebnim položajima prema ravninama projekcija ∏1, ∏2, ∏3.
  • Aksonometrijskim metodama konstruirati 3-D sliku objekta zadanog Mongeovim parom projekcija.
  • Predvidjeti te metodama paralelnog projiciranjem izvesti ravninske presjeke ploha 2. stupnja.
  • Primijeniti definicije i klasifikaciju konika pri određivanju i konstrukcijskom rješavanju ravninskih presjeka odgovarajućih ploha te razviti plašt plohe s presječnom krivuljom neovisno o korištenim alatima vizualizacije
  • Koristiti i primijeniti zakonitosti pojedinih metoda projiciranja u tehničkoj struci.
  • Izraditi crteže i riješiti konstruktivne zadatke korištenjem računalnih programa dinamičke geometrije.