Primijenjena geometrija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Paralelnim projiciranjem konstruirati prodornu krivulju dviju ploha drugog stupnja metodom ravnina te poznavati primjenu metode kugli za rotacijske plohe.
  • Koristiti metodu okomitog projiciranja na jednu ravninu (kotirana projekcija), konstruirati 0,1,2,3-D objekte u općim i posebnim položajima prema ravnini projekcija.
  • Poznavati predočavanje topografskih ploha slojnicama te metodom slojnica rješavati horizontalne i  nagnute trase (ravne i trase u zavoju).
  • Znati uzdužni/poprečni profil terena/trase, specifičnosti križanja različitih tipova trasa te osnove izračuna volumena iskopa i nasipa.
  • Riješiti natkrivanje objekta pomoću krovnih ravnina jednakog nagiba u slučaju jednostavnog krovišta ili krovišta sa vanjskim odnosno unutarnjim zaprekama.
  • Koristiti centralno projiciranje i zakonitosti pri konstrukciji 0,1,2,3-D objekata u općim i posebnim položajima prema ravnini projekcije.
  • Centralnim projiciranjem konstruirati tijela s osnovicama u općoj i horizontalnoj ravnini.
  • Koristiti metodu probodišta pri konstrukciji prirodnih perspektivnih slika objekata zadanih u Mongeovoj ili kotiranoj projekciji.
  • Prepoznati zakonitosti pojedinih metoda projiciranja, primijeniti ih u konstruktivnim zadaćama neovisno o korištenim alatima.
  • Izraditi crteže i riješiti konstruktivne zadatke korištenjem računalnih programa dinamičke geometrije.