Rukovanje geoinformacijama


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati korake pri rukovanju geoinformacijama
  • Predočiti različite oblike unosa podataka i izabrati i predočiti najpogodniji način spremanja podataka
  • Odabrati različite funkcije za prilagodbu i uređivanje geometrijskih podataka
  • Identificirati  metodu pridruživanja i uređivanja atributnih podataka geometrijskim podacima
  • Izraditi planove, karte i srodne prikaze upotrebom suvremenih metoda i tehnologije na temelju izmjerenih podataka i drugih izvornika
  • Analizirati odabrane podatke na različitim razinama i prikazati rezultate u grafičkom obliku (karta i/ili izvještaj)
  • Kreirati koncept kvalitete podataka.