Geodetski planovi


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Očekivani ishodi učenja

  • Razlikovati katastarske, topografske, inženjerske i druge geodetske planova u digitalnom obliku ili u obliku informacijskog sustava
  • Prepoznati karakteristike planova (mjerilo, projekcija, kvaliteta i dr.)
  • Razlikovati planove koji se koriste u praksi, njihovom održavanju i ažuriranju te njihovoj kvaliteti
  • Koristiti podjelu na listove planova u starom i novom referentnom sustavu
  • Razlikovati kako se prikazuje topografija i o čemu ovisi visinska točnost podataka plana
  • Razlikovati rasterske i vektorske modele podataka
  • Računanje različitih elemenata s plana (površine, nagibe, duljine,..)
  • Razlikovati primjenu različitih planova u praksi.