Inženjerska geodetska osnova


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Razlikovati geodetske osnove s obzirom na svrhu i namjenu
  • Definirati geodetsku osnovu
  • Primijeniti opće i specifične karakteristike geodetske osnove za iskolčenje objekata
  • Definirati faze uspostave geodetske mreže
  • Razlikovati različite metode izmjere inženjerske geodetske osnove
  • Analizirati kvalitetu (točnost) geodetske osnove i njezinih elemenata
  • Primijeniti povezivanje novo uspostavljenu geodetske osnove na postojeću geodetsku osnovu.