Primijenjena funkcionalna analiza


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Formulirati neke rubne zadaće u obliku varijacijskih jednadžbi
  • Utvrditi egzistenciju i jedinstvenost slabih rješenja zadanih rubnih zadaća
  • Ispitati uvjete rješivosti linearnih algebarskih i operatorskih jednadžbi
  • Primjenom odgovarajućeg algoritma riješiti zadaću s ograničenjima u obliku jednakosti