Vjerojatnost i statistika


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje i Teams-platforme.


Očekivani ishodi učenja

  • Primijeniti osnovne kombinatorne i vjerojatnosne metode na rješavanje kombinatornih i vjerojatnosnih problema;
  • Primijeniti jednodimenzionalne i dvodimenzionalne diskretne i jednodimenzionalne neprekidne razdiobe na rješavanje praktičnih vjerojatnosnih problema;
  • Analizirati zadane statističke podatke: razvrstavanje, mjere srednje vrijednosti, mjere raspršenosti;
  • Procijeniti parametre slučajne varijable;
  • Testirati hipoteze o parametrima i hipoteze o razdiobi zadane slučajne varijable;
  • Utvrditi korelaciju i regresiju između slučajnih varijabli na osnovu uzorka.