Uporaba računala I


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Očekivani ishodi učenja

 • Koristiti fakultetski Moodle-sustav
 • Primijeniti u osnovne koncepte operacijskih sustava u uporabi računala
 • Primijeniti mjere sigurnosne zaštite računala i podataka u uporabi računala
 • Rabiti uslužne računalne programe opće namjene potrebne za izradu stručne dokumentacije
 • Izraditi seminarski rad ili dio stručne dokumentacije (uključujući tablice, formule, grafičke priloge i automatizaciju dokumenta), korištenjem računalnog programa za obradu teksta
 • Izraditi proračunsku tablicu s osnovnim izračunima, analizom podataka grafičkim prikazom podataka i njihovom analizom korištenjem računalnog programa za tablično računanje
 • Izvoditi simboličke matematičke račune pomoću računala: transformacije algebarskih izraza, deriviranje, integriranje, izračunavanje limesa
 • Grafički prikazati funkcije jedne varijable
 • Primijeniti osnovne koncepte rasterske i vektorske računalne grafike
 • Izraditi novi ili obraditi postojeći rasterski crtež korištenjem odgovarajućeg računalnog programa
 • Izraditi jednostavan crtež dvodimenzionalnog CAD-a korištenjem CAD računalnog programa
 • Osmisliti, pripremiti, izraditi i održati računalno podržanu prezentaciju.