Osnove programiranja


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem Teams-platforme.
 

Očekivani ishodi učenja

  • Napisati i izvesti jednostavan računalni program (korištenjem FORTRAN 90 programskog jezika)
  • Upotrijebiti tipove podataka (cjelobrojni, realni, logički, znakovni) u rješavanju programskog zadatka
  • Upotrijebiti kontrolne naredbe (grananje programa, petlja) u rješavanju programskog zadatka
  • Upotrijebiti tekstualne ulazne i izlazne datoteke
  • Upotrijebiti funkcijske potprograme i potprograme u rješavanju programskog zadatka
  • Napisati i izvesti program za primjenu jednostavnih metoda numeričke matematike
  • Upotrijebiti gotove programske module/biblioteke u izradi računalnog programa
  • Izraditi jednostavan makro-program korištenjem Visual Basica kao podršku tabličnome računanju