Metode matematičke statistike


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Formulirati stohastički model praktičnih problema s naglaskom na gospodarenje vodama
  • Odabrati statističku metodu ili test za evaluaciju modela
  • Vrednovati dobivene rezultate formiranog stohastičkog modela
  • Ocijeniti ograničenja odabranog modela