Navodnjavanje i odvodnjavanje


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Definirati osnovne elemente proračuna bilance voda za potrebe hidromelioracijskih sustava
  • Primijeniti metode proračuna evapotranspiracije
  • Definirati potrebne količine vode za navodnjavanje
  • Upoznati se s kriterijima kvalitete vode
  • Upoznati se sa sustavima za navodnjavanje
  • Osnovne elemente i dimenzioniranje površinske i podzemne odvodnje.