Analiza hidroloških vremenskih nizova


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Napisati analizu vremenskih nizova deskriptivnim tehnikama
  • Predložiti odgovarajuće modele vremenskih nizova
  • Predložiti prognostičke modele
  • Predočiti vremenske nizove u frekvencijskoj domeni.