Ekohidrologija


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Spojiti glavne principe ekologije i hidrologije u rješavanju raznih inženjerskih problema u ekohidrologiji
  • Formulirati glavne interakcijske veze između ekološkog sustava i hidrološkog ciklusa te predvidjeti njihovu snagu s obzirom na antropogena djelovanja i druge pritiske na oba sustava
  • Organizirati regulacijske odnose hidroloških i ekoloških procesa temeljenim na integralnom sustavnom pristupu (integralno upravljanje slivom)
  • Predvidjeti dostupnost vode u budućnosti i razinu generiranog stresa na živi svijet uslijed nedostatka iste.