Odabrana poglavlja iz hidrogeologije krša


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.


Kompetencije koje se stječu

  • Organizirati karakteristike krških morfoloških pojava i povezati ih s tokom podzemne vode. Organizirati različite terene u ovisnosti o vodopropusnosti
  • Objediniti spoznaje morfologije krša i terenske vodopropusnosti u svrhu predlaganja zona sanitarne zaštite
  • Predočiti hidrodinamičke zone u kršu
  • Provesti postupke izračuna gubitaka vode iz akumulacija u kršu.