Zaštita voda


Sve obavijesti, nastavni materijali te rezultati testova i ispita dostupni su putem sustava za E-učenje.
 

Kompetencije koje se stječu

  • Analizirati odnose između pojedinih čovjekovih djelatnosti i procesa u vodnim resursima
  • Identificirati opterećenja na vodne resurse
  • Procijeniti moguće utjecaje opterećenja na kakvoću vodnih resursa
  • Komentirati rezultate analiza kakvoće vode
  • Komentirati potrebne mjere i aktivnosti u zaštiti vodnih resursa
  • Predvidjeti potrebni stupanj i postupak pročišćavanja otpadnih i oborinskih voda
  • Nacrtati tehničko rješenje objekata za pročišćavanje i dispoziciju otpadnih i oborinskih voda.
     

Nastavni materijali