Dr. sc. Tea Duplančić-Leder Tea Duplančić-Leder, Ph.D.

Redovita profesorica

Full Professor

Katedra za geodeziju i geoinformatiku


Department of Geodesy and Geoinformatics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 404 Building-floor, office: B-4, B 404

Telefon: 021/303-408

Phone: +385 21 303 408

Lokalni broj: 408

Local: 408

E-mail: tea.duplancic-leder@gradst.hr

 

Znanstvena djelatnost

Podaci o znanstveniku (MZOŠ):

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Geodezija (pr/vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Geodezija u inženjerstvu (pr)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Geodezija (pr/vj)
Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Pomorska hidraulika, specijalna poglavlja (pr)
  • Priobalni procesi (pr)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.

Ostalo