Dr. sc. Davor Bojanić Davor Bojanić, Ph.D.

Docent

Assistant professor

Katedra za hidromehaniku i hidrauliku


Department of Hydromechanics and Hydraulics


Zgrada-kat, ured: B-4, B 405 Building-floor, office: B-4, B 405

Telefon: 021/303-324

Phone: +385 21 303 324

Lokalni broj: 324

Local: 324

E-mail: davor.bojanic@gradst.hr

 

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: https://www.croris.hr/osobe/profil/13920

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidromehanika (pr/vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Hidraulika (pr)
Stručni studij Građevinarstvo:
  • Osnove vodogradnje (pr/vj)
  • Tuneli i podzemne građevine (pr/vj)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.

Ostalo