Đuro Nižetić Đuro Nižetić

Stručni suradnik

Expert associate

Katedra za teoriju konstrukcija


Department of Theory of Structures


Zgrada-kat, ured: A-1, A 102 Building-floor, office: A-1, A 102

Telefon: 021/303-373

Phone: +385 21 303 373

Lokalni broj: 373

Local: 373

E-mail: djuro.nizetic@gradst.hr

 

Znanstvena djelatnost

CroRIS profil: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=89534

Nastavna djelatnost

Stručni studij Građevinarstvo:
  • Građevinska regulativa (pr)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.

Ostalo

Ovlašteni revident: Mehanička otpornost i stabilnost drvenih konstrukcija
Hrvatska komora inženjera građevinarstva