Dr. sc. Nives Brajčić Kurbaša Nives Brajčić Kurbaša, Ph.D.

Docentica

Assistant Professor

Katedra za tehničku mehaniku


Department of Engineering Mechanics


Zgrada-kat, ured: B-1, B 107 Building-floor, office: B-1, B 107

Telefon: 021/303-335

Phone: +385 21 303 335

Lokalni broj: 335

Local: 335

E-mail: nives.brajcic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Mehanika II (vj)
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:
  • Plošne konstrukcije (vj)
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.