Dr. sc. Sanja Matijević Barčot Sanja Matijević Barčot, Ph.D.

Docentica

Assistant professor

Katedra za arhitektonsko projektiranje


Department of Architectural Design


Zgrada-kat, ured: B-3, B 305 Building-floor, office: B-3, B 305

Telefon: 021/303-370

Phone: +385 21 303 370

Lokalni broj: 370

Local: 370

E-mail: sanja.matijevic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
  • Osnove arhitektonskog projektiranja 1 (vj.)

  • Elementi zgrada 2
  • Tipologija i forma u arhitekturi 3 (pr.)

Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.