Dr. sc. Dujmo Žižić Dujmo Žižić, Ph.D.

Docent

Assistant Professor

Katedra za zgradarstvo


Department of Buildings


Zgrada-kat, ured: C-3, C 302 Building-floor, office: C-3, C 302

Telefon: 021/303-398

Phone: +385 21 303 398

Lokalni broj: 398

Local: 398

E-mail: dujmo.zizic@gradst.hr

 

Nastavna djelatnost

Prediplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam
  • Elementi zgrada 3
  • Elementi zgrada 4
  • Fizika zgrade
  • Radionica arhitektonskog projektiranja 4
Konzultacije:

Radnim danom u bilo kojem terminu uz prethodnu najavu/dogovor putem: E-mail-a, Merlina, Teams-a.